2011 in review

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2011 annual report for this blog.
Այս կայքի վերաբերյալ WordPress.com-ը պատրաստել է տարեկան հաշվետվություն, հետաքրքիր է:
Մոտ 5,800 անգամ դիտել են այս կայքի հաղորդումները: Առավել հաճախ այցելել են հետևյալ էջերը`
1 Ստեփան Հովակիմյանի ցուցմունքը դատարանում 
ԵԽ մարդու իրավունքների հանձնակատար Թոմաս Համմերբերգին
Հաղորդում ՀՀ հատուկ քննչական ծառայությանը
ՄԵՂՔԸ ՀԱՍՏԱՏՈՂ ԱՊԱՑՈՒՅՑ ՉԿԱ
Ինչպես է անարգում Ոստիկանությունը | 168 Ժամ

  • Here’s an excerpt:

    A New York City subway train holds 1,200 people. This blog was viewed about 5,800 times in 2011. If it were a NYC subway train, it would take about 5 trips to carry that many people.

    Click here to see the complete report.

About Beniamin Hovakimyan

Սիրեցեք Ճշմարտությունը և այն Ձեզ Ազատ կանի:
This entry was posted in Վերլուծություններ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s